Today is
Home Sitemap Contact
Former Administrators
Presidents
 
Lin Qi(1897-1900)
 
Zhu Xianbang
(1912-1929)
Chen Shimin
(1927-1939)
Ni Shaowen
(1927-1928)
Tan Xihong
(1928-1932)
Miao Zutong
(1939-1951)
 
Zhu Xinyu
(1961-1983)
Zhang Youmei
(1983-1988)
Yuan Guanluo
(1988-1994)
Ling Rongguo
(1994-1999)
Zhao Yun
(1999-2004)
 
Secretaries of the CPC Committee of ZSTU
 
Jiang Hua(1958-1966) Ma Xinru(1972-1978) Zhu Chi(1978-1980)
 
Zhao Jinzhang(1980-1983) Li Jiehua(1983-1988) Jin Banglu(1988-1996)
 
Bai Tongping(1996-2006)
 
Copyright © Zhejiang Sci-Tech University .All Rights Reserved E-mailwebmaster@zist.edu.cn
Zhejiang Sci-Tech University, Zhejiang Province, China.
About Academics & Research Admissions Campus Life Contact